RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci,
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest „klub6plus” Paweł Fiałkowski z siedzibą przy ul. 27 Grudnia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel.: + 48 792 053 33 adres e-mail: klub6plus@gmail.com

2. inspektorem ochrony danych w „klub6plus” Paweł Fiałkowski jest Pan Paweł Fiałkowski, tel.: + 48 792 053 33 adres e-mail: klub6plus@gmail.com

3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda.

4. będziemy przetwarzać Państwa dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

5. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w „klub6plus” Paweł Fiałkowski i nie będziemy udostępniać Państwa danych podmiotom trzecim.

6. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej. Pani/Pana dane NIE SĄ i NIGDY NIE BĘDĄ przekazywane przez „klub6plus” Paweł Fiałkowski podmiotom trzecim oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz trzy lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiecie Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.